Muzikaal dubbelportret Pirenne en Sweelinck

Dit programma brengt twee componisten met elkaar in verband die op het eerste gezicht ver van elkaar af lijken te staan – ruim 3 eeuwen - maar bij nader inzien veel overeenkomst blijken te hebben. Beiden drukten een stempel op de muziekcultuur van twee belangrijke religieuze centra, de St Janskathedraal in Den Bosch en de Oude (of St. Nicolaas -) Kerk in Amsterdam. In deze beide kerken wordt dit bijzondere dubbelportret in samenwerking met de Stichting Maurice Pirenne uitgevoerd door Vocaal Ensemble Duodektet o.l.v. Christiaan Winter, met medewerking van Laurens de Man, orgel.

Maurice Pirenne (1921 – 2008) is zijn gehele leven verbonden geweest aan de St Jan, na zijn priesterwijding tot zijn dood in 2008 als respectievelijk rector cantus en organist. Door zijn docentschappen (o.a. aan het Instituut voor Kerkmuziek) heeft hij een grote invloed uitgeoefend op generaties organisten en componisten. Zijn muziek is diep geworteld in het Gregoriaans, maar heeft een geheel eigen, indrukwekkend klankidioom. Een aantal van zijn kerkliederen op Nederlandstalige teksten wordt ook in de protestantse eredienst gebruikt, zo staan er drie psalmen van zijn hand in het Nieuw Liedboek.

Jan Pietersz Sweelinck (1562 – 1621) is waarschijnlijk al vanaf zijn elfde verbonden geweest aan de Oude Kerk, waar hij het organisten vak leerde van zijn vader. Ook Sweelinck heeft een eigen ontwikkeld muzikaal idioom dat niet uit zijn opleiding is te verklaren. Mogelijk heeft hij op jonge leeftijd al reizen naar Italië gemaakt alwaar hij beïnvloed werd door de moderne muziek van die tijd. Sweelinck is op zijn beurt invloedrijk geweest door zijn vele contacten met Engelse en Duitse protestante organisten – zo loopt er een rechtstreekse lijn via Heinrich Scheidemann naar Johann Sebastian Bach. Hoewel Sweelinck voornamelijk voor de Lutherse eredienst schreef (o.a. koraalbewerkingen voor orgel) zijn de psalmen bedoeld voor gebruik in huiselijke kring en produceerde hij daarnaast katholieke gebruiksmuziek, de Cantiones Sacrae.

Zaterdag 21 juni: St Jan, Den Bosch, Aanvang 17.00 uur

Zondag 22 juni: Oude Kerk, Amsterdam, Aanvang 20.00 uur